Lähde mukaan yhdistyksen hallitukseen!

10.12.2020

Oletko kiinnostunut toimimaan yhdistyksessämme vuonna 2021? Lähde mukaan tekemään mukavaa ja yhteisöllistä toimintaa yhdessä muiden senioreiden kanssa! 

Ota yhteyttä hallitukseen!

Millaisia tehtäviä yhdistyksessämme voi esimerkiksi olla?

Jäsenrekisterivastaava huolehtii yhdistyksen jäsenrekisterin ajantasaisuudesta ja siitä, että jäsentietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Uudet jäsenrekisterivastaavat saavat käyttäjätunnuksen KILTA -jäsenrekisteriin siten, että edellinen kirjaa tehtävän hänelle KILTAAn ennen kuin laittaa itselleen päättymispäivämäärän. Piirin jäsenrekisterivastaava auttaa ja kouluttaa liiton toimiston lisäksi jäsenrekisterivastaavia. Yhdistyksessä on hyvä olla myös varavastaava. Tämä tehtävä voi olla myös toisen tehtävän ohessa.

Nettisivuvastaava huolehtii yhdistyksen nettisivujen ajantasaisuudesta noudattaen liiton ohjeita. Hän saa ensisijaisesti apua piirin nettisivuvastaavalta. Nettisivuvastaavia voi olla usemapi yhdistyksessä.

Tiedottaja huolehtii yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta.

Matkavastaava toimii ryhmänkokoajana yhdistyksen nimissä järjestetyillä matkoilla ja retkillä sekä hoitaa yhteydenpidon palveluntarjoajiin. Ulkomaan matkojen ollessa kyseessä matkoilla on vastuullisena matkanjärjestäjänä jokin matkatoimisto. Markkinoinnissa yhdistys näkyy järjestäjänä, ei matkatoimisto.

Emäntä / Isäntä huolehtii tarjoiluista yhdistyksen tilaisuuksissa.

Kerhovastaava yhdistyksissä, joissa on useita kerhoja, voi olla myös Kerhovastaava, joka kokoaa aika ajoin yhteen eri kerhojen vetäjät.

Koulutus/ vapaa-ajanvastaava yhdistyksissä, joissa on useita vapaa-aikaan liittyviä toimintoja, voi olla myös vapaa-ajanvastaava, joka kokoaa aika ajoin yhteen eri toimintojen vetäjät.

Huomaa, että tehtäviä voi jakaa ja asettaa muitakin kuin tässä mainittuja toimihenkilöitä.